fbpx

Πολιτικη Απορρητου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΝΕΝΕΣΗ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών, μελών που συλλέγονται από την Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού ιστότοπου της εταιρείας . Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, χρηστών, μελών από την Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ και τους συμβεβλημένους.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ . δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του e-shop, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

1. . ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι: Επωνυμία , ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, e-mail και εάν ο παραλήπτης δεν είναι ο ίδιος με τον εντολέα τα στοιχεία του εντολέα. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη/χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.) ώστε να ενημερώνεται για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν και εφόσον το επιθυμεί

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η εταιρεία σε συνεργασία με της εταιρείες ταχυμεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού, διατηρεί τα στοιχεία των πελατών τις στο κάθε πρόγραμμα της εταιρεία αποστολής. Η εταιρεία Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την διαφύλαξη των δεδομένων των πελατών της

3. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ SITE

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες του e-shop της Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ , χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (e-mail) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος, να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail της εταιρείας μας.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H διαδικασία εγγραφής διέπει από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αυτή. Ο επισκέπτης – χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop της Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ Πλέον αυτών, ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη/χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.) ώστε να ενημερώνεται για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν και εφόσον το επιθυμεί Τέλος, είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη-μέλους.

Η επεξεργασία αυτών είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/24.5.2016 Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 679/24.5.2016 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Εταιρεία» για τις υπηρεσίες που το μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (πχ έκδοση εξοφλητικής απόδειξης από την εταιρεία). Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Για την εγγραφή των επισκεπτών – χρηστών – μελών σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του e-shop της Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ και στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) από την Γ & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – e-mail. Η «Εταιρεία» μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους βιάση του κανονισμοί 679/24.5.2016 . Ο παραλήπτης των newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάνοντας χρήση του συνδέσμου “Διαγραφή από το newsletter – Unsubscribe” που υπάρχει σε κάθε newsletter που αποστέλλεται και να επιλέξει τη διαγραφή του. Η «Εταιρεία» μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Εταιρεία» διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.Η «Εταιρεία» διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης-μέλος αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, οικονομικούς και φορολογικούς.Ο χρήστης-μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.